Klik hier voor aanvraagformulier voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties tot ten hoogste 10 schooldagen

Klik hier voor aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties  ( andere gewichtige omstandigheden) MEER dan 10 schooldagen per schooljaar

Klik hier voor aanvraagformulier voor verlof buiten schoolvakanties (  andere gewichtige omstandigheden) tot ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar